انواع بازسازی
انواع بازسازی
فروردین ۲۴, ۱۴۰۰
بازسازی ساختمان در زمان شیوع کرونا
بازسازی ساختمان در زمان شیوع کرونا
فروردین ۲۴, ۱۴۰۰
انواع سبک های بازسازی

انواع سبک های بازسازی

انواع سبک های بازسازی را میدانید ؟

این مقاله از وریا درباره انواع مدل های بازسازی را از گذشته تا امروز را بیان می کند .

تمام ساختمان ها  و اماکن مانند مواد غذایی یک تاریخ انقضایی دارند .

بعد ار گذشت تاریخ ان ،بنا به سمت فرسایش رفته و هرجه زمان بیشتری بگذرد بیشتر فرسوده می شود .

هر بنا و ساختمانی پس از چندین سال نیاز به بازسازی دارد .

بازسازی ساختمان روشی صحیح برای تغییر و ایجاد تنوع در محیط خانه و محل کار شما می باشد .

سبک های مختلفی برای بازسازی از گذشته تا امروز وجود داشته که با معروف ترین ان ها اشنا خواهیم شد :

بازسازی به سبک نوین

در این سبک ، معماران و مهندسان سعی دارند روش های سنتی قبلی را کنار گذاشته و

پدیده ای نو را به وجود اورند .

بازسازی به سبک نوین به دو روش انجام میشود :

 . روش تیلت اپ

این روش بعد از جنگ جهانی دوم ابداع شده که با روی کار امدن این روش در ان دوران که

سرعت بازسازی بسیار مهم بوده  با این روش بازسازی و تعمیر بسیار سرعت گرفت .

. روش متال استوود وود استوود

اسکلت ساختمان را با مصالح فلز یا چوب در کارگاه ها می سازند و سپس با ماشین های سنگین ،

ان را در محل مورد نظر قرار میدهند .

این روش باعث می شود بازسازی ساختمان وقت و انرژی کمتری گرفته و مانند روش تیلت اپ سرعت بالا رود

انواع سبک های بازسازی

بازسازی سبکی یا اناستیلوز ساختمان

در این روش ، قسمت های جایگزین برای قسمت های فرسوده در نظر گرفته می شود ،

ولی تغییرات زیادی در ظاهر بنا

دیده نمیشود . زیرا قسمت هایی که جایگزین می شوند شباهت زیادی

به قسصمت های قبلی داشته و نما ابتدایی

ساختمان حفظ می شود .

بازسازی په سبک پاکسازی سبکی

در این روش ، قسمت هایی که روی ساختمان قرار دارد و فرسوده شده و مشمل دارند

پاکسازی شده و با حذف این موارد و اضافات نامناسب مه اصالت بنا را خراب کرده است از ساختمان حذف میشود .

بازسازی به سبک تکمیلی

قسمت هایی از بنا که از بین رفته و فرسوده شده را از بین برده و بازسازی می شود

در این مورد موارد مانند مدل قبل بازسازی و تکمیل می شود .

یکی پرکاربرد ترین مورد های بازسازی در شهرها است