طراحی به سبک ویکتوریا برای اتاق نشیمن
طراحی به سبک ویکتوریا برای اتاق نشیمن
مرداد ۱۱, ۱۳۹۹
آینه دکوری
راهنمای انتخاب آینه دکوری مناسب
مرداد ۱۱, ۱۳۹۹
تغییر کاربری زمین

تغییر کاربری زمین

 

شاید از نظر ما تغییر کاربری زمین موضوع مهمی نباشد

اما از نظر قانونی می تواند یک مشکل قانونی را به دنبال داشته باشد.

برای اینکه بتوانید در اراضی تغییر کاربری ایجاد کنید، باید موافقت مراجع قانونی را به دست بیاورید.

 

 

برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی چه مراحلی باید طی شود؟

در ابتدای کار باید متقاضی درخواست خود نسبت به تغییر کاربری زمین کشاورزی را

به همراه مدارک مالکیت، طرح مورد نظر و تایید شده خود را مطابق با ماده ۷ قانون،

به اداره مربوطه که اداره مدیریت جهاد کشاورزی است تحویل می دهد.

در مرحله دوم اداره مدیریت جهاد کشاورزی در خواست تغییر کاربری را بررسی کرده

و گزارشی از این درخواست تهیه کرده و به همراه مدارک اخذ شده

از در خواست کننده تغییر کاربری به اداره مدیریت امور اراضی ارسال می نماید.

در مرحله سوم این موضوع در کمیته کار مستقر در کمیسیون مدیریت امور اراضی طرح پرونده صورت می گیرد

و اعضا کمیته از زمین مورد نظر بازدید انجام داده و نظر کارشناسی خود را ارائه می دهند.

 

 

در مرحله چهارم در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفاظت از زمین های کشاورزی

نسبت به درخواست تغییر کاربری زمین توسط اداره مدیریت امور اراضی، طرح پرونده می شود.

در مرحله آخر اگر درخواست رد شود به متقاضی اطلاع رسانی می شود

و اگر درخواست مورد پذیرش قرار بگیرد در صورتی که مشمول پرداخت عوارض نباشد

مجوز تغییر کاربری زمین کشاورزی صادر می شود.

 

پیامدهای تغییرکاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوزهای مربوطه

مالک های زمین هایی که بدون اخذ مجوز نسبت به تغییر کاربری زمین های خود اقدام کنند

دچار تخلف می شوند و طبق قانون موظف به پرداخت عوارض های بسیار سنگین و پرداخت جریمه نقدی

تا سه برابر ارزش زمین به قیمت روز می شوند.

در این مواقع دادسرا یا اداره مربوطه فورا دستور توقف سازی تغییر کاربری را صادر می کند.

تبعات این موضوع به همین جا ختم نمی شود، به صورتی که روزانه شاهد تخریب سازه های زیادی

در این اراضی هایی که به صورت غیر مجاز تغییر کاربری داده اند هستیم.

به عنوان مثال ویلاسازی هایی که در زمین های کشاورزی انجام می شود

بعد از مدتی با مشکلی جدی مواجه می شود که در آخر منجربه تخریب این ویلاهای غیرمجاز می شود.

مسئله مهم دیگر تخریب محیط زیست و نابودی زمین های کشاورزی می باشد.

این زمین ها جزئی از زنجیره تامین غذای انسانی هستند

و نابود کردن زمین های کشاورزی برای ساخت و ساز می تواند عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.