مفاهیم شهرسازی و معماری
مفاهیم شهرسازی و معماری
بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
ویلا ساوا
ویلا ساوا
بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
تفاوت معماری با معماری داخلی

تفاوت معماری با معماری داخلی

تفاوت معماری با معماری داخلی در چیست ؟

در این مقاله تفاوت های میان این دو را برای شما شرح خواهیم داد .

معماری داخلی

معماری داخلی ، طراحی فضایی است که توسط مرزهای ساختمانی ساخته می شود

در کل این بحث به طراحی محیط و فرم بر میگردد .

معماری داخلی در قسمت های داخلی خانه و ساختمان با توجه به نیاز های انسانی و استفاده از فضاها

طراحی می شود .

طراحی داخلی با توجه به قیدشرط های معماری است .

موارد زیر درباره معماری داخلی می باشد :

یک سبک یا روش طراحی است که به ساخت درون ساختمان می پردازد .

هنر و علم طراحی بنا کردن قسمت داخلی ساختمان به عنوان یک معماری مدرک و مرتبط با کیفیت های فیزیکی

معمار ها سعی در ساخت طراحی کل ساختمان دارند که مرتبط با مسائل سازه ای و نقشه است .

معماران داخلی هدف استفاده و قابل سکونت کردن مکان مورد نظر را طبق معیار ها و نیاز ها انسانی دارند .

در کل معماری داخلی ، توصیف درونی ساختمان و مرتبط با کیفیت های فیزیکی است .

تفاوت معماری با معماری داخلی

مهندسی معماری

سبک و شیوه ساخت  ساختمان هاست.

معماری ، فن و هنر طراحی و ساختن بناها ، فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هماهنگ به نیاز های کاربردی است .

معماری متمایز از مهندسی سازه و ساخت و ساز دانست .

معماری به عنوان اجتماعی ترین هنر های بشری با فضای اطراف انسان مرتبط است .

این عتاصر در کنار هم به معماران اجازه می دهند تا ساختمان های زیبا و مفید خلق کنند .

به بیان ساده تر ، اصول زیباشناسی به اضافه جنبه های ساختاری به ساختن یک ساختمان موفق کمک  می کند .

ریشه معماری درباره فضاست .

تعاریف مختلفی تاکنون از معماری مطرح شده است . اغلب یه گونه ای بر اهمیت فضا در معماری تاکید می کنند .

وجه مشترک بسیاری از این تعاریف در تعریف معماری به عنوان فن سازماندهی فضا است .