بازسازی منازل
ایده هایی برای بازسازی منازل
مرداد ۲, ۱۳۹۷
سرامیک نما
تفاوت سنگ نما با سرامیک نما
مرداد ۲, ۱۳۹۷

در حال حاضر یکی از نماهای پر طرفدار نمای آلومینیوم کامپوزیت است.

و در سال های اخیر تعداد ساختمان های با نمای آلومینیوم کامپوزیت رشد چشمگیری داشته است.

 

 نمای آلومینیوم کامپوزیت

 

تمیزکاری نمای آلومینیوم کامپوزیت

یکی از مسائل مهم درباره این نوع نماها تمیز کردن آن می باشد.

تمیزکاری این نوع نماها باید با احتیاط زیادی انجام شود و نباید تمیزکاری آن ها بیش از اندازه باشد.

و استفاده از محلول آب با مواد شوینده رقیق انتخاب مناسبی است.

 

از جمله موارد مهمی که در هنگام انتخاب نمای مناسب باید به آن دقت کرد، تمیزکاری آن است.

شخصی که پروژه ساختمان سازی و طراحی نما را در دست دارد، بایستی

در هنگام انتخاب نمای مناسب به عوامل زیادی دقت کند که یکی از این عوامل تمیزکاری نما است.

 

در تمیز کردن این نوع نما باید دقت زیادی کرد، تمیزکاری بیش

از اندازه این نوع نما بر شفافیت و جلوه ی آن تاثیر می گذارد.

و به مرور آن را از ریخت می اندازد.

 

باید تمیزکاری به صورت دوره ای و به گونه ای صورت گیرد

که تا یک مدت زمان طولانی نیاز به تمیز کردن دوباره نباشد.

 

به عنوان مثال در فصل پاییز  و هنگام باریدن مداوم باران، تا زمانی که نما خیلی کثیف نشده باشد،

اقدام به تمیزکاری آن نکنید، زیرا بعد از چند روز ممکن است تا دوباره باران باریده و نما کثیف شود.

 

در هنگام شستن نیز باید احتیاط شود و حتما از محلول آب و مواد شوینده رقیق استفاده شود.

و حتما بعد از شست و شو دقت کنید که بر روی نما مواد شوینده نمانده باشد.

بعد شستن هوا در صورتی که نما رو به آفتاب نیست نیز توصیه می شود،

به خصوص در روزهایی که هوا آلوده بوده و ذرات گرد و غبار در هوا زیاد است.

 

هر نمایی به نسبت جنس خود نیاز به مراقبت های خاصی دارد

که دانستن آن در حفظ عمر و جلوه ی آن تاثیر بسزایی دارد.