به عبارتی دیگر ساخت و ساز به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در رشته‌های مهندسی عمران و معماری برای آماده نمودن یک ساختمان یا تأسیسات زیربنایی اطلاق می‌شود. انواع مختلفی از ساخت و ساز وجود دارد مانند ابنیه سازی، ساخت و سازهای سنگین و سازه‌های صنعتی، فرایند پیچیده تلفیق رسته‌های مختلف ساخت باعث به وجود آمدن تداخلاتی در مرحله اجرا و طراحی می‌گردد که این مشکل با استفاده از ابزار مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM قابل رفع و بهبود بوده و درحال حاضر متخصصان درحال توسعه روزافزون این ابزارهستند
 
 
 
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

porfolio.7

اجرای صفر تا صد مجتمع مسکونی
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶
طراحی نما

portfolio.6

اجرای صفر تا صد مجتمع مسکونی
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

portfolio.5

پروژه صفر تا صد اجرا
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

portfolio.4

پروژه صفر تا صد اجرا
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

portfolio.3

پروژه صفرتاصد اجرا
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

portfolio.2

پروژه صفر تا صد اجرا
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

portfolio.1

پروژه ی صفر تا صد اجرا