با توجه به روند زندگی امروزی و سپری شدن بخش زیادی از ساعات شبانه روز در فضاهای مسقف ، اهمیت طراحی داخلی و طراحی دکوراسیون داخلی فضاها بر کسی پوشیده نیست. کیفیت فضایی که در آن وقت صرف می کنیم  به مراتب تاثیرات انکار ناپذیری بر سلامت روانی ، خلق و خو ، خلاقیت و کیفیت زندگی انسان میگذارد. دکوراسیون داخلی به بررسی موارد مختلفی در یک فضا  شامل رنگ ، فرم ، انواع سقف ، کف پوش ، دیوار پوش و همچنین ترکیببندی و چیدمان مبلمان ، لوازم دکوری و ... می پردازد.  ایجاد هماهنگی و هارمونی در این موارد و کاربرد بجای هریک از آنها در کنار هم ، توسط یک گروه متخصص در زمینه ی دکوراسیون داخلی باعث ایجاد فضایی دلنشین، دارای تعادل بصری و به تبع آن آرامش بخش خواهد شد. برای مثال یکی از مبانی فکری در زمینه ی  دکوراسیون داخلی ، طراحی دکوراسیون داخلی بر اساس اصول فنگ شویی می باشد که تاثیرات مثبت آن بر جریان یافتن انرژی مثبت در فضا اثبات شده است . 
 
 

 
 

برخی نمونه کارهای طراحی داخلی انجام شده توسط گروه معماری وریا