طراحی داخلی
هنر طراحی داخلی در منزل
دی ۱۲, ۱۳۹۷
بازسازی منزل
تغییر رویه بازسازی منزل
دی ۱۲, ۱۳۹۷

طراحی نما برای ساختمان

از جمله قسمت های مهم هر ساختمانی نمای آن ساختمان می باشد

و عملکردها و وظایف بسیاری را در یک ساختمان بر عهده دارد.

 

طراحی نما برای ساختمان همانند یک معرف برای ساختمان عمل می کند

و همان گونه که لباس هر شخصی نشان دهنده ی شخصیت فرد می باشد

خانه نیز به عنوان لباس دوم فرد نشان دهنده ی شخصیت و موقعیت اجتماعی هر فردی می باشد.

 

طراحی نما

 

در کنار این که نمای ساختمان شخصیت ساکنین آن را مشخص می کند

مواردی چون موقعیت مکانی ملک و نوع کاربری ساختمان را نیز نشان می دهد.

 

یکی از ابتدایی ترین و مهم ترین وظایف هر نمایی نیز نقش محافظتی آن است که از ساختمان بر عهده دارد.

نما ساختمان را در برابر عواملی چون گرما، سرما و باد و باران محفوظ نگه می دارد

و میزان تهویه و ورود و خروج نور به خانه را تنظیم می کند.

 

هر کدام از مصالح مختلفی که در ساختمان به کار می روند دارای ظرفیت گرمایی ویژه

و همین طور ضریب انتقال حرارت متفاوتی هستند و در نما نیز باید بگوییم

که یک نما علاوه بر این که وظیفه ی زیباسازی ساختمان را بر عهده دارد

باید به بهره وری انرژی در ساختمان نیز کمک کند.

 

به کار بردن نمایی که دارای عملکرد حرارتی خوبی است

باعث می شود تا مصرف انرژی به طور مستقیم در ساختمان تحت تاثیر قرار گرفته و بهینه شود.

بنابراین در انتخاب نمای مناسب از نمایی استفاده کنید که ضریب انتقال حرارتی کم تری داشته باشد.

 

در پایان باید بگوییم که نمای ساختمان باید به گونه ای انتخاب شود

که علاوه بر حفاظت از فضا و محیط داخل ساختمان، بایستی بتواند

ارتباط میان فضای داخل ساختمان را با فضای بیرونی ساختمان به خوبی برقرار کند.

 

به عنوان مثال بایستی امکان استفاده از چشم انداز بیرون

و همین طور امکان تابش نور به داخل ساختمان وجود داشته باشد.