از بارزترین مشخصه های هویت شهر نمای ساختمان است که باید همگون با نمای شهری و بافت نمای ساختمان های مجاور طراحی شود. از جمله مواردی که باید در طراحی نما ساختمان به آن توجه کرد: اقلیمی و آب و هوا- رفتار سازه ای – تعاملات با سازه اصلی – دریافت و هدر رفت حرارتی از نما – آسایش حرارتی سکنین و بهره وری انرژی- سایه اندازی – میعان – تهویه- ماندگاری – پایداری- بهره روی از نور طبیعی – حریق – آکوستیک – ایمنی و امکان سرویس شدن و نظافت – امنیت – نگهداری و قابلیت ساخت. 
 
 
 
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
طراحی نما

portfolio.9

طراحی و اجرای نمای ترکیبی
اسفند ۱۸, ۱۳۹۶
طراحی نما

portfolio.8

طراحی و اجرای نمای سنتی ترکیبی
اسفند ۱۱, ۱۳۹۶
طراحی نما

portfolio.7

طراحی و اجرای نمای سنتی ترکیبی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
طراحی نما

Portfolio.6

طراحی و اجرای نما سنتی ترکیبی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
طراحی داخلی

Portfolio.5

طراحی و اجرای نما سنتی ترکیبی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

Portfolio.4

طراحی و اجرای نمای کلاسیک ویلا
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
طراحی نما

Portfolio.3

طراحی و اجرای نمای کلاسیک
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
طراحی نما

Portfolio.2

طراحی و اجرای نمای کلاسیک
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
طراحی نما

Portfolio.1

طراحی و اجرای نمای کلاسیک