بازسازی ساختمان
چرا اقدام بازسازی ساختمان می کنیم؟
آبان ۵, ۱۳۹۷
نماسازی ساختمان
نماسازی ساختمان
آبان ۵, ۱۳۹۷

چه عواملی در طراحی نما مهم هستند؟

در یک ساختمان ورودی آن از اهمیت زیادی در طراحی نما برخوردار است.

زیرا محل آن و طراحی آن به طور مستقیم بر روی نقش و عملکرد ساختمان تاثیر می گذارد.

در ورودی ساختمان نشان دهنده ی محل گذر از فضای عمومی بیرون ساختمان

به فضای خصوصی داخل ساختمان می باشد.

 

طراحی نما

 

و به همین دلیل یکی از سطوح پراهمیت در طراحی نما برای سازندگان و طراحان به حساب می آید.

اغلب به ورودی ساختمان و طراحی آن اهمیتی نمی دهند و فقط به رعایت برخی ضروریات بسنده می کنند.

 

و برخی اوقات نیز ورودی ساختمان را بیش از اندازه تجملی می سازند

به صورتی که عملکرد ساختمان را دگرگون می کند.

بایستی میان ورودی ساختمان و حجم ساختمان نیز تناسب وجود داشته باشد.

 

تراس های ساختمان در واقع یک چشم انداز بیرونی برای ساختمان ایجاد کرده اند

و  نباید در طراحی آن ها حس ناپایداری و موقت بودن به بیننده القا شود.

 

در اکثر شهرهای بزرگ دنیا قوانین و مقررات ویژه ای برای نمای بیرونی ساختمان ها

و طراحی کلی آن ها وجود دارد زیرا که در مجموع نمای شهری را تشکیل می دهند.

 

و گروه بزرگی از افراد با تخصص هایی در زمینه های هنر زیبا سازی و زیبایی شناسی

به کنترل طرح های بزرگ و کوچک معماری و شهری پرداخته و به نمای بیرونی ساختمان ها و محیط شهری

از نظر به کار بردن مصالح مناسب، حجم و رنگ ساختمان ها،

فضاهای پر و خالی نماها و رعایت اصول مرتبط با تناسب هماهنگی و غیره رسیدگی می کنند.

 

در انتخاب نمایی که می خواهیم برای ساختمان به کار ببریم در کنار زیبایی آن

بایستی به تناسب آن با نمای ساختمان های آن منطقه نیز توجه کنیم

زیرا نمای یک ساختمان بر روی محیط شهری نیز تاثیر می گذارد.

با رعایت یک سری اصول می توان نمایی زیبا و در عین حال با دوام به کار برد.