بهترین ایده ها برای نما ساختمان
بهترین ایده ها برای نما ساختمان
دی ۲, ۱۳۹۹
اشنایی با چوب و کاربرد ان
اشنایی با چوب و کاربرد ان
دی ۲, ۱۳۹۹
معماری ایرانی

معماری ایرانی

معماری ایرانی سبکی بسیار متفاوت در معماری به حساب میاید .

در این مقاله قصد داریم تا کمی شما را با معماری اصیل ایرانی از گذشته تا کنون اشنا کنیم .

اصول معماری ایرانی

هنر و معماری ایرانی دارای چند بخش است که به خوبی در تمام معماری ها وهنر معاصر ایران نمایان است .

این اصول شامل :

مردم واری

به معنای رعایت تناسب میان ساختمان با اندام های انسان است .

از در و پنجره گرفته تا تاقجه و غیره همگی به اندازه مناسب به کار رفته است .

پرهیز از بیهودگی

در معماری ایران از کار بیهوده در ساختمان سازی جلوگیری می کردنند . در واقع تمام نگارگری ها در ساختمان با دلیل و منطق انجام شده است .

نیارش

نقش ایستایی ، فن ساختمان و مصالح شناسی گفته می شود .

خودبسندگی

معماران ایران تلاش می کردنند مصالح مورد نیاز خود را از نزدیک ترین محل ها تهیه کنند به همین دلیل سرعت کار بالاتر میرفت و ساختمان سازگاری بیشتری با محیط داشت .

درونگرایی

در سامان دهی فضاهای ساختمان باور های مردم بسیار کاربرد داشت  .  یکی از این باور ها ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت بود که این امر در معماری ایران درونگرا ساخته است .

انواع سبک معماری ایران

معماری ایران به ۶ سبک زیر تقسیم می شود .

پارسی ، پارتی ، خراسانی ، رازی ، اذری و اصفهانی

این سبک ها در هر دوره اصول معماری متفاوت خود را دارا بودند .

معماری ایرانی

 سبک پارسی

نخستین شیوه معماری در زمان هخامنشیان بود  که تا زمان حمله اسکندر پا برجا بوده است

ویژگی های سبک پارسی

. ساختمان سازی بر روی سکو

. درون گرایی

. ارتباط دادن فضاهای فرعی

پی سازی با سنگ لاشه

. نماسازی بیرونی با سنگ تراش

بهره گیری از پایه ستون و سر ستون

معماری ایرانی

سبک پارتی

بعد از حمله اسکندر این سبک بوجود امد و در دوره اشکانی و ساسانی ادامه داشته است .

ویژگی های سبک پارتی

.گوناگونی در طرح ها

. جفت سازی در کاخ های پذیرایی

. پادجفت سازی در کاخ های مسکونی

. درونگرایی

. شکوه و عظمت دادن به ساختمان

. پی سازی با سنگ لاشه

. گوشه سازی چوبی

.گچ بری با خطوط شکسته

معماری ایرانی

سبک خراسانی

بعد از ورود اسلام به ایران دگرگونی های فرهنگی و .. بوجود امده و در سبک معماری هم تاثیرگذار بوده است .

ویژگی های سبک خراسانی

. الگو برداری از باورهای اسلامی

. از لحاظ فن ساختمان سازی یا نیارش تفاوتی با پارتی نداشته است

. ساختمانیه و استفاده از مصالح بوم همان مکان

. بوجود امدن سازه های مذهبی (مسجد)

معماری ایرانی

سبک رازی

در دوره ال زیار و تا دوره سلجوقی و خوارزمی ادامه داشته است .

در این سبک ویژگی های خوب شیوه های قبل را به بهترین شکل استفاده می کردند .

ویژگی های سبک رازی

. شیوه رازی ساختمان های با کارکرد گوناگون  بوجود امد

. تبدیل شبستان های مسجد به چهارایوانی

. ساخت تاق و گنبد بسیار پیشرفت کرد .

. گونه های نگاره با خطوط شکسته و مستقیم که بیشتر با اجر کار شده است

. استفاده از گچ بری با نغزکاری

معماری ایرانی

سبک اذری

در دوره  هولاگو و پایتخت شدن مراغه و دوره تیمور و پایتخت شدن سمرقند اغاز شد

ویژگی های سبک اذری

 

. استفاده بیشتر از هندسهدر طراحی

. ساخت ساختمان های بسیار بزرگ که در سبک های قدیمی تر وجود نداشت .

. استفاده از اجرکاری نما با سفت کاری

. جایگزین شدن کاشی بجای اجر

. استفاده از کاشی تراش یا معرق

سبک اصفهانی

معماری بومی اذربایجان پدید اورنده شیوه رازی . اذری و اصفهانی بوده است . اما بهترین سازه های سبک اصفهانی و رشد اصلی ان در اصفهان بوده است .

ویژگی های سبک اصفهانی

.ساده شدن طرح ها

.استفاده از هندسه ساده با شکل و خط های شکسته

. افت کیفیت ساختمان سازی

سادگی بناها اشکار شد