مراحل بازسازی ساختمان
مراحل بازسازی ساختمان
بهمن ۷, ۱۳۹۹
مفاهیم شهرسازی و معماری
مفاهیم شهرسازی و معماری
بهمن ۷, ۱۳۹۹
معماری بیومیمتیک

معماری بیومیمتیک

معماری بیومیمتیک چیست ؟

در سال ۱۹۴۱ ، مهندس برق سوئیسی در حال برگشت از شکار متوجه شد که دانه هایی از گیاهی به بدن سگ  او چسبیده است .

این دانه ها مثل قالب به بدنه سگ چسبیده بودن.

او ۷ سال روی این نوع دانه ها مطالعه کرد و بعد از گذشت ان بست قلاب و حلقه را اختراع کرد .

مهوم کار جورج در مورد الهام گرفتن از طبیعت ، تقلید و تکرار رفتار ارگانیسم های بیولوژیکی است .

در واقع زیست همانند سازی یا بیومیمتیک ، تقلید از الگو ها سامانه ها و عناصر طبیعت با هدف حل مشکلات پیچیده انسان است .

در حقیقت اساس این علم مدل های طبیعی بیولوژیکی است که مطالعه فیزیولوژی ان ها می توان سامانه های نوین فناورانه را طراحی و ساخت .

ساختار ها و متریال ها با سازگاری مناسب با موجودات زنده در طول زمان از طریق انتخاب طبیعی تکامل پیدا کرده است .

بیومیمتیک منجر شده به ایجاد فناوری های جدید با الهام از راه حل های زیستی و نانو شده .

انسان ها برای حل مشکلات خود به طبیعت نگاه کرده و الهام می گیرند .

طبیعت مشکلات مهندسی مانند توانایی های ترمیمی ، تحمل و مقاومت در محیط زیست های مختلف ،

ابگریزی و بهره برداری از انرژی خورشیدی را حل کرده است .

معماری بیومیمتیک

طبیعت به عنوان الگو

زیست تقلید علمی جدید که مدل های طبیعت را مطالعه می کند و سپس از این اشکال ، فرایند ها ، سیستم ها

و استراتژی ها برای حل مشکلات انسان به طور پایدار تقلید می کند .

طبیعت به عنوان ابزار

بیومیمتیک از یک استاندارد زیست محیطی برای قضاوت در مورد پایداری نواوری های ما استفاده می کند .

زیرا بعد از میلیارد ها سال تکامل طبیعت متوجه شده که چه چیزی کار می کند و چقدر دوام دارد .

مربی خوب به اسم طبیعت

زیست تقلید روش جدیدی برای مشاهده و ارزیابی طبیعت و رویکرد علمی چند رشته ای برای طراحی پایدار است که

فراتر از استفاده از طبیعت به عنوان الهام بخش زیبایی شناسی است

بلکه عمیقا مطالعه و بکارگیری اصول ساختاری است که در محیط ها و گونه های طبیعی یافت می شود .