طراحی داخلی
قوانین طراحی داخلی مناسب برای هر خانه ای
شهریور ۲۴, ۱۳۹۷
طراحی داخلی
طراحی داخلی خانه های دوبلکس
شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

نمای ساختمان ها

نمای ساختمان ها باید به شکلی طراحی شوند که در عین حال که با ساختمان های کناری خود متفاوت است

هماهنگی غیر ملموسی نیز دیگر ساختمان های مجاور داشته باشد.

 

بهتر است تا خط و خطوطی از نمای کلی آن محله در طراحی نما وجود داشته باشد.

اما در کل بایستی شاخص تر و متفاوت تر از ساختمان های مجاور خود دیده شود.

 

نمای ساختمان ها

 

برای اینکه در این زمینه به نتایج مطلوبی برسید در ابتدا بافت و معماری و فرهنگ منطقه ی مورد نظر را بررسی کنید

و سپس با کمی ذوق و خلاقیت و ترکیب آن به هنر معمارانه به نتیجه مطلوب برسید.

 

سادگی و خوانایی نمای ساختمان

در طراحی نما برای ساختمان های بلند بایستی به این نکته توجه نمایید

که با به وجود آوردن تنوع زیاد با استفاده از مواد و مصالح سادگی و خوانایی نمایی ساختمان شما را از بین خواهد برد.

و باید اضافه کنیم که تک رنگ بودن نمای ساختمان تاثیرگذاری بسیار زیادی دارد.

 

و به همین خاطر بهتر هست که تنها از یک موتیف در تمام قسمت های نمای   ساختمان استفاده کرده

و فقط یک الی دو المان شاخص در نمای ساختمان به کار ببرید تا بدین وسیله از یکنواختی بصری نما کم کنید.

 

نورپردازی نمای ساختمان

باید بگوییم که نورپردازی در نمای یک ساختمان به همان اندازه ی طراحی آن حائز اهمیت می باشد.

زیرا نورپردازی ساختمان باعث می شود تا ساختمان شما در شب پویا و زنده و تاثیرگذار شود.

ولی بایستی به این نکته هم توجه داشته باشید که نورپردازی که انجام می دهید زیاد خیره کننده نباشد

و تاکید شما بیش تر بر روی نما باشد تا نورپردازی آن،

یعنی توجه بیننده در اولین نگاه به نمای ساختمان جلب شود تا اینکه به نورپردازی آن.

طراحی نما به گونه ای زیبا و تاثیرگذار باعث افزایش ارزش مادی ساختمان نیز می شود.