محوطه سازی
portfolio.8
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
طراحی نما
portfolio.9
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

آشنایی با اصول گود برداری

در واقع این طور می توان گفت که به هر مدل خاکبرداری و حفاری در سطحی پایین تر از سطح طبیعی زمین

و یا در سطحی پایین تر از زیر پی و فونداسیون ساختمان کناری گود برداری گفته می شود.

 

به طور معمول گود برداری برای کارهای مختلفی مثل تخریب کردن یک بنای فرسوده برای ساخت دوباره آن،

جهت رسیدن به تراز بکر، برای مراقبت از فوندانسیون‌ و پی ها در زمان یخبندان، برای ساخت کانال‌ ها‌،

ساخت مخزن های زیر زمینی،  … صورت می گیرد.

برای کارهایی مانند بازسازی و نوسازی نیازی به کارهایی مانند گودبرداری نیست.

 

گود برداری

 

گود برداری از جمله کارهای خطرناک و پیچیده مهندسی محسوب می شود.

برای در امان ماندن جان افرادی که در حین کار هستند

و همچنین برای محافظت از ساختمان های مجاور، ضروری است

که دیواره های گود توسط سازه های نگهبان پایدار سازی شوند.

 

در کل سازه های نگهبان مدل های مختلفی دارند

که بر اساس حساسیت ساختمان های کناری، عمق گود برداری و جنس خاک استفاده می شوند.

گودبرداری ها را به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می کنند،

که به دو صورت مهاربندی شده و محافظت شده و مهار بندی نشده و محافظت نشده می باشد.

 

باید به این نکته دقت داشته باشید که در گودبرداری به صورت مهاربندی نشده پایداری شیب ها

و دیواره های گود به وسیله ی شرایط مکانیکی خاک فراهم می شود.

 

خطراتی که در هنگام گودبرداری و حفاری ممکن است ما را تهدید کنند.

 

– مهم ترین خطر در هنگام گودبرداری و حفاری احتمال ریزش دیواره‌ها و سقوط آوار می باشد.

– امکان وجود خطر خفگی به دلیل کمبود اکسیژن

– امکان برخورد و وارد آمدن صدمه به تاسیسات زیر زمینی مثل آب، برق و گاز و …

– احتمال مسمومیت به دلیل استنشاق گازهای و بخارهای سمی

– احتمال سقوط کردن افراد از ارتفاع

– احتمال آسیب زدن و سقوط ساختمان های مجاور در حین حفاری و گودبرداری