از بارزترین مشخصه های هویت شهر نمای ساختمان است که باید همگون با نمای شهری و بافت نمای ساختمان های مجاور طراحی شود. از جمله مواردی که باید در طراحی نما ساختمان به آن توجه کرد: اقلیمی و آب و هوا- رفتار سازه ای – تعاملات با سازه اصلی – دریافت و هدر رفت حرارتی از نما – آسایش حرارتی سکنین و بهره وری انرژی- سایه اندازی – میعان – تهویه- ماندگاری – پایداری- بهره روی از نور طبیعی – حریق – آکوستیک – ایمنی و امکان سرویس شدن و نظافت – امنیت – نگهداری و قابلیت ساخت. 
 
 

 
 

برخی نمونه کارهای طراحی نما انجام شده توسط گروه معماری وریا