اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷
طراحی داخلی

portfolio.14

طراحی و اجرای  راهرو مجتمع مسکونی
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶
طراحی داخلی

Portfolio.10

طراحی مجتمع مسکونی
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶
طراحی داخلی

Portfolio.9

طراحی مجتمع مسکونی
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶
طراحی داخلی

Portfolio.8

طراحی مجتمع مسکونی
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶
طراحی داخلی

Portfolio.7

vhpd طراحی مجتمع مسکونی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

Portfolio .6

طراحی و اجرای آزمایشگاه بیمارستان
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

Portfolio .5

طراحی و اجرای آزمایشگاه بیمارستان
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
طراحی داخلی

Portfolio.4

طراحی و اجرای ویلا
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

Portfolio.3

طراحی و اجرای آزمایشگاه بیمارستان
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

Portfolio.2

طراحی و اجرای آپارتمان مسکونی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
محوطه سازی

Portfolio .1

طراحی و اجرای استخر