پروژه در شهر دیگری است، چگونه از خدمات شما استفاده کنیم؟

با استفاده از قابلیت های روش مدل سازی امروزه حضور فیزیکی گروه طراحی در شهر محل پروژه بسیار کمرنگ شده است و میتوان پروژه ها را از راه دور نیز طراحی کرد. بسته به نیاز پروژه شما ممکن است نیاز به چندین بازدید از محل پروژه باشد.

ما به مدل سازی، اما میخواهیم طرح خودمان را داشته باشیم.

اگر میخواهید طرح پروژه را طبق صلاحدید و سلیقه خودتان داشته باشید، مدل سازی میتواند عیناً مبتنی بر آنچه که شما طراحی میکنید باشد. ما در پروژه های مختلف از طرح تک خطی روی کاغذ تا ترسیم کامل اتوکد را دریافت و مدل سازی کرده ایم

آیا میتوانیم در مراحل طراحی حضور داشته باشم؟

بله. در پایان هر روز شما میتوانید به دفتر مراجعه کرده و در جریان کامل روند کاری قرار گیرید.

آیا نقشههای دو بعدی در کار شما وجود دارد؟

بله. و خروجی ها میتواند به صورت PDF. DWG باشد.

آیا نقشه ها را امضا شده تحویل میدهید؟

بستگی به قرارداد قی مابین دارد.

آیا خروجیهای شما قابل ارائه به مراجع شهرداری و نظام مهندسی) میباشد؟

بله. خروجی های نقشه دوبعدی مدل سازی های ما همگی قابلیت ارائه به شهرداری و نظام مهندسی برای کنترل و تائید دارند.

آیا فایل های مدل سازی و فایل های اصلی تمام موارد در اختیار ما قرار داده میشود؟

بله. شما بعنوان کارفرما حق مالکیت کامل اسناد طراحی را دارید.

لطفا تعرفه های خود ذکر بفرمایید.

هزینه طراحی بر اساس سبک مورد نظر شما، پیچیدگی طرح شما متغیر است. و بهتر است ابتدا کلیه موارد درخواستی شما مورد مطالعه قرار گیرید و سپس برآورد هزینه برای شما ارسال شود.

پروسه مواردی که در کارهای خود تا به نتیجه نهایی منجر میشود را شرح دهید.

در ابتدا جلسه ای خواهیم داشت که در آن کارشناسن نیاز ها و خواسته های شما آشنا میشوند و شما را با سبک های مختلف اری آشنا میکنند . سپس به محل شما مراجعه میشود و تمامی موارد مورد مطالعه قرار میگیرد .سپسدر جلسه بعدی برآورد قیمت تقریبی و شمایی از کل کار به حضور شما تقدیم میگیردد. و در نهایت با رضایت طرفین قرارداد امضا شده و پروژه توسط تیم مجرب ما استارت میخورد.

درصورت داشتن سوالات بیشتر می توانید از طریق صفحه تماس با ما با کارشناسان مربوط تماس حاصل فرمایید .