بازسازی و نوسازی
Portfolio .3
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
طراحی داخلی
Portfolio.5
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

پروژه بازسازی و مقاوم سازی آزمایشگاه بیمارستان