اسفند ۵, ۱۳۹۶
مساجد دوران معاصر

سیر نزولی طراحی مساجد دوران معاصر

مساجد دوران معاصر متأسفانه امروزه در ساخت و نگه داری مسجد ها توجه کافی وجود ندارد. دیگر کم تر پیش می آید که مسجدی مانند مسجد […]